ประกาศเรื่อง ป้ายข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม


รอบรู้เรื่อง ECO

ภาวะโลกร้อน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก ที่กลายเป็นกระแสสาธารณะไปทั่วทั้งโลก โดยมุ่งประเด็นไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่รุนแรงมากขึ้น จึงทำให้รัฐบาลแทบทุกประเทศหันมาเริ่มลงมือปฏิบัติเพื่อหยุดการร้อนขึ้นของโลก และเร่งวางมาตรการเพื่อลดผลกระทบอย่างจริงจัง

อ่านเพิ่มเติม


ข่าวเด่นประเด็นร้อน

อ่านเพิ่มเติม