31 มีนาคม 2560 งานเปิดตัว "TWO Application for Car Users" : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดซึ่งเป็น Mobile Application ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Eco Sticker ประกอบด้วย (1) Fuel Tracker สำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ต้องการเก็บค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และ (2) Car Search สำหรับผู้บริโภคที่กำลังมองหารถยนต์ใหม่