25 ธันวาคม 2558 : กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ www.car.go.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker ของรถยนต์ที่มีการจำหน่ายในประเทศ สำหรับผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการยานยนต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง