16 มีนาคม 2558 : กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมจัดงานเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ “ECO Sticker”
และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility) ด้วยกลไก ECO Sticker และภาษี CO2