23 พฤศจิกายน 2558 : กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ECO Sticker มิติใหม่ของยานยนต์ไทยสู่ความยั่งยืน” ให้กับผู้จัดจำหน่ายในเครือข่าย (Dealer) ที่ปรึกษาการขาย (Sales) ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ทุกค่าย และสื่อมวลชน