9 ธันวาคม 2558 : กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมแถลงแนวทางการจัดเก็บภาษีรถยนต์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)